top of page

FORSKNING

Marika Kivinen är historiker och har avlagt FM-examen i allmän historia vid Åbo Akademi. Hon har publicerat akademiska artiklar om finländskt kolonialt tänkande i reseberättelser och feministiska tidskrifter. Hennes arbete fokuserar på frågor om kunskap, makt och vithet och är nära sammanlänkat med feministisk och postkolonial teori.

I sitt pågående doktorandprojekt spårar hon kolonialism och exotism i finländska sånger inom den klassiska repertoaren och studerar förhållandet mellan musiken och fransk kolonialism och tysk orientalism. Ansatsen är antirasistisk och avkoloniserande och strävar till att utmana normer inom klassisk sång genom konsertframföranden och arkivforskning. I sitt arbete frågar hon: Hur kan jag som sångare/forskare tackla kolonialismens historia, en historia som på många sätt iscensätts genom varje framförande? Forskningen finansieras av projektet Untold Stories (Koneen säätiö), Svenska Kulturfonden och Fonden Till Hedvigs Minne.

Hon har arbetat som doktorand i projektet Disturbing Differences (Finlands Akademi, Prof. Marianne Liljeström, Åbo Universitet) och har varit forskarstuderande i den Nationella Forskarskolan Könssystem.

Hon har arbetat som t.f. universitetslärare i genusvetenskap och som t.f. assistent i kvinnovetenskap vid ÅA. Hon har undervisat kurser i feministisk pedagogik, feministiska vetenskapsteorier och kvinnohistoria och handlett kandidatavhandlingar.

Se publikationer och aktiviteter: https://research.abo.fi/en/persons/marika-kivinen

Marika_research.png
bottom of page