top of page

BIO

Marika Kivinen är en finländsk mezzosopran. Hennes solorepertoar sträcker sig från barocken till nutidsmusik. Hon har uruppfört verk för solist och piano/instrumentensemble av flera finländska kompositörer.

Hon har framfört roller som Dido, 2. Damen, Niklaus/Musan och 2. Skogsnymfen. 2019 uruppförde hon titelrollen i Jens Lindqvists kammaropera Solange.Solange!

Kivinen är har avlagt högre och lägre högskoleexamen i musikpedagogik vid Metropolia i Helsingfors, där hon studerat klassisk sång för bl.a. Seppo Ruohonen och Monika Hauswalter. Efter examen har hon studerat för bl.a. Cynthia Makris, Björn Blomqvist och Ashley Stafford och deltagit i mästarkurser med bl.a. Håkan Hagegård samt Lilli Paasikivi.

Hon älskar att samarbeta och framför regelbundet liedrepertoar. Pågående projekt är inblandning av Christian Holmqvists solosånger med pianisterna Eeva Tapanen och Asta Onnila. Hon är doktorand vid Åbo Akademi och i sitt projekt samarbetar hon med pianist Jenna Ristilä och en grupp andra musiker. Se Waterways.


Våren 2020 grundade hon tillsammans med Maikki Säikkä, Mats Lillhannus och Kristoffer Malm Ensemble MMXX, en kvartett som fokuserar på renässanspolyfoni.

Frigörande och psykofysisk sångpedagogik är hennes passion.

Marika_bio.png
bottom of page