top of page

UNDERVISNING

Marika Kivinen har som sånglärare arbetat med yrkesstuderande och professionella sångare, med barn och ungdomar och vuxna nybörjare och amatörer. Hon har med goda resultat coachat studenter till yrkesstudier och proffsproduktioner.

I sitt arbete har hon ett holistiskt synsätt, som ser människan som en psykofysisk helhet. Hon fokuserar på positiv pedagogik och strävar till att stöda studenternas individuella kreativitet. Etiska frågor är i centrum för arbetet.

I sitt arbete integrerar hon rörelse, medveten andning och metoder för att reglera stress. Hon har deltagit i kurser i Alexanderteknik, Essential Motion och Il Corpo Cantante — The Singing Body.

Marika har studerat klassisk sång, men har även undervisat pop/jazz/rytmsång. Hon har arbetat som timlärare på Savonia yrkeshögskolan, Yrkeshögskolan Novia, Borgånejdens musikinstitut, Vanda musikinstitut och Helsingfors Arbis. Hon har varit gästande lärare vid Lärkkulla Musical.

Hon integrerar feministisk och normmedveten pedagogik i sitt arbete och tillsammans med sånglärare Demian Seesjärvi har hon publicerat en artikel i en handbok i feministisk pedagogik (Feministisen Pedagogiikan ABC/Vastapaino, 2018). För tillfället är hon redaktör, tillsammans med Hanna Lammi och Leena Unkari-Virtanen, för en publikation om psykofysisk sångpedagogik (publiceras i november 2021).

Essential Motion

Il Corpo Cantante
Demian Seesjärvi

Hanna Lammi

Marika_pedagogy.jpg
bottom of page